Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 42,685
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 668
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 20,505
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 270
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,970
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 6,925
 • La sheegay: 59
 • Codeeyey: 20
 • Faallooyinka: 21
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 5,140
 • La sheegay: 72
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,400
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 19
 • Faallooyinka: 36
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,325
 • La sheegay: 15
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 22
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,830
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 174
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,635
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 29
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,205
 • La sheegay: 11
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 9
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,115
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 990
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0