Investigate Water in Basement Đã lưu trữ

1945 E Outer Dr Detroit, MI, 48234, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10272631

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

52676

Mô tả

1945 E Outer Dr
Latrina Spencer
313-575-7987

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Raw Sewage
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. No
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. No
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Unknown
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 26 Tháng sáu, 2021 12:00
Hỏi. Additional Information
Đáp. *

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.