This is an unaffiliated request

Timing of Traffic Light Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

109062

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

791 lần

Vùng lân cận:

Magruder Area

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, street signal

Mô tả

The traffic light at the intersection of RT 134 and Floyd Thompson Drive. When turning left onto Floyd Thompson Drive (into the research park), the timing is off. I have sat through 3 cycles of changes in the light before I was able to turn.


Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.