Alley Light Out Đã lưu trữ

2342 N Spaulding Ave Chicago, Illinois Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1540539

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Alley Light Out Complaint

Đã xem:

270 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-00974059

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-00923840

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-00824848

Mô tả

across the street as 2339 in the alley between 2339 and car wash is a telephone pole with a light that is burnt out. It is an important area to be lit as it is for safety reasons.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Alley
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 773-729-0109
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Wooden
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. No - Light Not Directly Behind Address
Hỏi. Is the light located in your alley or the street?
Đáp. Alley

8 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.