This is an unaffiliated request

HUGE POTHOLE Đã lưu trữ

257 Center Street Landing, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1540769

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

698 lần

Vùng lân cận:

Roxbury

Được báo cáo thông qua:

http://www.newjerseyhills.com

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Huge PotHole, this needs to be filled in ASAP. Will cause serious damage to your car!!


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.