This is an unaffiliated request

(pothole) Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2192

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

4371 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Stay towards the center of the road as your coming out of the rotary to avoid a massive pothole


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video