This is an unaffiliated request

(pothole) This entire road is bad..... Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2203

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

291 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

From 495 to the North Billerica MBTA station, it needs some serious attention! Help Please!!!


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video