This is an unaffiliated request

(pothole) Quincy ave Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2247

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1312 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Northbound lane in front of the Citgo terminal is chewed up and difficult to get through.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.