Alley Light Out Đã lưu trữ

1734 N Honore St Chicago, IL 60622, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2369259

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Alley Light Out Complaint

Đã xem:

28 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 32

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-02274020

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-02266378

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

This light has been out for a while. Many reports have been made. It's behind 1728 N Honore.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Alley
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 3124019563
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Wooden
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. No - Light Not Directly Behind Address
Hỏi. Is the light located in your alley or the street?
Đáp. Alley

6 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.