This is an unaffiliated request

(pothole) huron at reservoir Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2515

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1848 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

major potholes on the westbound lane of huron at reservoir, as well as both lanes of reservoir heading into somerville


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.