This is an unaffiliated request

(pothole) Big stinkin' hole Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2615

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2124 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

Large void on the south side near the bridge. The entire bridge is a pothole farm.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video