This is an unaffiliated request

(pothole) Not even marked Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2698

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

660 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

A hole about 4 feet by 3 feet and about 8 inches deep dug by one of the utility companies never fixed and not marked.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.