This is an unaffiliated request

(pothole) Large pot hole on right side Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2731

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

650 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

About a 100 feet after the light where you would turn left to stay on Route 20 and stay straight to go on Lincoln, there is a huge pothole on the right side. I hit it yesterday and had to get two tires balanced and an alignment.


2 Bình luận

  • Được thừa nhận Program Administrator (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Program Administrator (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.