Water or Sanitary Sewer Inquiry Đã lưu trữ

17 Aqueduct Rd. Natick Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2859003

Submitted To:

Natick, MA

Danh mục:

Water or Sanitary Sewer Inquiry

Đã xem:

109 lần

Vùng lân cận:

Natick

Được báo cáo thông qua:

http://www.natickma.gov

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Brown water coming out of faucet. I notice that someone on a different street, but in my neighborhood, has reported the same concern, leading me to believe that this is systemic. Is water safe to drink?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your inquiry or concern?
Đáp. Brown water coming out of faucet. After running water for several minutes it clears. Has happened in every faucet.
Hỏi. Please provide the street address related to the inquiry.
Đáp. 17 Aqueduct Rd

5 Bình luận

  • DPW (Chính thức đã xác nhận)

  • John Eliot (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Water & Sewer Division Supervisor (Chính thức đã xác nhận)

  • Reopened Mike (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng eparks (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.