Được ghi nhận bởi: Boston 311

Illegal Graffiti Được thừa nhận

69-81 Victory Rd Boston, MA 02122, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3410007

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Illegal Graffiti

Đã xem:

2098 lần

Vùng lân cận:

South Dorchester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101002087150

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Offensive
Đáp. Yes
Hỏi. Object
Đáp. Park

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video