This is an unaffiliated request

18 WHEELER TRUCK PARKED ON STREET Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

373399

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

429 lần

Vùng lân cận:

Pontiac

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

This truck is parked on the street at this house. Isnt this illegal. You cant see in the street nor coming out of driveway. Need to park on empty lot. It is parked here periodiocally. Mona we need your help again


  • spanishsunrise (Người dùng đã đăng ký)

  • spanishsunrise (Người dùng đã đăng ký)

  • Anonymous (Khách)

  • Anonymous (Khách)

  • spanishsunrise (Người dùng đã đăng ký)

  • casey (Khách)

  • anonomoyous (Khách)

  • Đã đóng ANNONOYOUS (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.