Graffiti Removal Đã lưu trữ

3657-3699 N Southport Ave Chicago, IL 60613, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3904641

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

686 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 44

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-07963407

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Newspaper Box
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Metal - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. Yes
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 3128051886

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.