Sidewalk Issue Đã lưu trữ

N.Washington/ High St. - Pace Plaza Bld. North Attleborough, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3985021

Danh mục:

DPW Sidewalk Issue

Đã xem:

354 lần

Vùng lân cận:

North Attleborough Center

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Please check sidewalks on North Washington/ High St.- still icy and non passable could use salt possibly.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Other (please describe in description field)
Hỏi. Is the affected sidewalk in front of a business or a residence?
Đáp. Residence

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.