P&R Tree Trim Đã lưu trữ

801 38th Avenue North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 672220

ID Vấn đề:

4798721

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

P&R Tree Trim

Đã xem:

80 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Bản sao của:

4825871

Mô tả

Citizen called to report bush blocking the view turning onto 38th Ave. N. from 8th Street, it is dangerous


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.