Pothole Đã lưu trữ

130 West Minnehaha Parkway Minneapolis, MN 55419, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 305

ID Vấn đề:

4993028

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Pothole

Đã xem:

285 lần

Vùng lân cận:

Fuller Tangletown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

312704

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the pothole location
Đáp. Pratt and Minnehaha Pkwy.
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Unknown
Hỏi. Describe the Issue
Đáp. Tree down across Minnehaha Creek just south of Pratt Street. Foamy backup on water surface.
Hỏi. Estimate length and width of the pothole
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.