Graffiti Removal Đã lưu trữ

3rd St & R St Nw Washington, DC 20001, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

505663

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Graffiti Removal

Đã xem:

177 lần

Vùng lân cận:

Shaw

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

13-00102632

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


3 Bình luận

  • Được thừa nhận DC 311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Wardell (Khách)

  • Đã đóng DC 311 (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.