Cleaning Đã lưu trữ

800 Howard St San Francisco 94103, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5332960

Danh mục:

Cleaning

Đã xem:

14 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

101 scrub needed middle of sidewalk by 123

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Feces
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Sidewalk

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.