Street Light Outage Đã lưu trữ

Tanaquay Ct & Tarrow Ridge Rd Skidaway Island, GA 31411, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 8125

ID Vấn đề:

5342307

Submitted To:

Landings Association

Category:

Street Light Outage

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Landings Association

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Street light out on 28 Tarrow Ridge Road. Cross Road - Tanaquay Court.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light blinking on and off?
Đáp. No
Hỏi. Does the light stay on all day (24 hours)?
Đáp. No
Hỏi. Is the light too bright or too dim?
Đáp. No
Hỏi. Is the light completely out?
Đáp. Yes
Hỏi. What is the street address/intersection of the affected street light?
Đáp. 28 Tarrow Ridge Road and Tanaquay Court
Hỏi. Please provide the pole number of the affected street light (if possible).
Đáp. 414

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.