This is an unaffiliated request

would like to experience smoother surface Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

5710

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

918 lần

Vùng lân cận:

White Plains

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

Under stone railroad bridge crossing Fisher lane near Near north white plains trains station:
potholes, gravel, uneven surfaces


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.