Homeless Concerns Đã lưu trữ

1023 Mission St San Francisco, CA 94103, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6501518

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Encampment

Đã xem:

35 lần

Vùng lân cận:

South Of Market

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

11291051

Đã gắn thẻ:

homeless, sidewalk

Mô tả

Encampments blocked sidewalk

cũng đã hỏi...
Hỏi. How many people?
Đáp. 4 - 6 People
Hỏi. How many tents, structures, or tarps?
Đáp. 4 - 6 Structures

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.