Pothole Đã lưu trữ

Glen St & Whiting St New Britain, CT, 06051, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 36185

ID Vấn đề:

6795653

Submitted To:

City of New Britain

Category:

Pothole

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

New Britain

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where on the street?
Đáp. In intersection
Hỏi. Please provide more info on the exact location like nearby intersection, milestone, landmark, etc.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Between 6-12 inches deep

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.