Được ghi nhận bởi: City of Minneapolis

Shared Scooter or Bike Issue Được thừa nhận

818 S 2nd St Minneapolis, MN 55415, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8546440

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Shared Scooter or Bike Issue

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Downtown East

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

418261

Đã gắn thẻ:

bike concern

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the company name?
Đáp. Nice Ride
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Obstructing Right of Way
Hỏi. Please describe the issue.
Đáp. parked across bike

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video