Pothole Đã lưu trữ

317-339 East Lyndale Avenue North Minneapolis, MN 55405, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

983470

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

774 lần

Vùng lân cận:

North Loop

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

30157

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Driving Lane
Hỏi. Describe the Issue
Đáp. Several massive deep potholes on all sides if the road in the section of road between the concrete off ramp and the street that was resurfaced in 2013.
Hỏi. Estimate length and width of the pothole
Đáp. Several large and deep potholes.
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Deep (> 3")

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.