bishopstresident

Xếp hạng: Kẻ báo thù Thành phố Điểm thưởng Công dân: 550
  • Ái chà! Người dùng này vẫn chưa thông báo vấn đề nào cả.