Pothole Đã lưu trữ

20 Lincoln Rd Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10217504

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Brick size pothole in the middle of the driving lane

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. On Lincoln road close to Traincroft heading toward Powderhouse Road
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. More than 6” deep
Hỏi. Is the pothole in the right-of-way?
Đáp. Yes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.