This is an unaffiliated request

Graffiti on AT&T V-RAD box Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1247

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

733 lần

Vùng lân cận:

Dwight

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti on AT&T V-RAD box outside 164 Park St (approx address). Beige paint will cover it up nicely. Coating the box in Vaseline will prevent paint from adhering in the future. (not kidding) Thanks!


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.