Illegal Dump Sites Đã lưu trữ

9226 Ohio St Detroit, MI, 48204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

14231603

Danh mục:

Illegal Dump Sites

Đã xem:

35 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

IDS2023-01335

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the dumping occurring on private property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is this a vacant structure or vacant lot?
Đáp. Yes
Hỏi. What type of materials have been dumped?
Đáp. furnace, yard waste
Hỏi. Where is the debris located on the property?
Đáp. Rear berm/alley

2 Bình luậns

  • Được thừa nhận City of Detroit (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Detroit (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.