This is an unaffiliated request

(pothole) Forest HIlls Overpass Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2285

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3139 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic, snow

Mô tả

Something is seriously wrong with the roadway and/or the expansion joints on this overpass and the city should make it a priority to fix it. It's like driving over 15 jolting drops no matter what side you're driving on and it's only gotten worse this winter, no doubt because the road needs to be plowed. If the traffic isn't bad, take the extra time to stay below and avoid this overpass. Your suspension will thank you.


4 Bình luận

  • Anonymous (Khách)

  • Michael Dennehy (Khách)

  • Jon (Khách)

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.