Constant Trash on Property Đã lưu trữ

1041 Dr M.L.K. Jr St S Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1195

ID Vấn đề:

2355971

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

503 lần

Vùng lân cận:

Commission District 7

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

The Family Collar down the street from my house is constantly littered with trash. I assume it's because of the customers and not the owners, but they need to keep their property clean. It ends up blowing all around the neighborhood and looks terrible.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.