This is an unaffiliated request

(pothole) Commonwealth Ave Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2744

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

802 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Another mine field of potholes and frost heaves in both lanes heading eastbound on Commonwealth Ave down to the intersection of Kelton St, I recommend using the left lane, its a little better, but still tough.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.