This is an unaffiliated request

tags on green utility box Đã lưu trữ

258 Edwards St New Haven, CT 06511 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

317

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

830 lần

Vùng lân cận:

Bishop-Hine

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti tags on green utility box on the corner of Whitney and Edwards.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.