This is an unaffiliated request

Very Big dip at bridge Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

4153

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

440 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District PA4

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

Very big dip in road at bridge. North and southbound. Northbound is much worse and dangerous.


Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video