Codes Compliance Đã lưu trữ

4918 Emerson Ave S Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2020

ID Vấn đề:

4239688

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

58 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Bản sao của:

4239866

Mô tả

chain-link fence is falling down and damaged.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Fence issue

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.