Trash Screening Đã lưu trữ

2830 East Pebble Beach Missouri City, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4447266

Submitted To:

Missouri City

Category:

Trash Screening

Đã xem:

61 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Bản sao của:

4254802

Mô tả

Home owner refuses to comply with city ordinance, tries to hide
trash can behind car parked in driveway way. Car has grey cover on it, please look at rear of car by the garage door. Thank You

cũng đã hỏi...
Hỏi. Can it be seen from the street?
Đáp. yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.