Street Lights always on Đã lưu trữ

7 Martin St Cumberland, RI 02864, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4518006

Submitted To:

Town of Cumberland

Danh mục:

Street Lights

Đã xem:

268 lần

Vùng lân cận:

Cumberland

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

pole 5 is always on


Vấn đề Lân cận

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.