S-WASTE: Furniture/Appliances Đã lưu trữ

2588 Tredway Drive Macon, Georgia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4801252

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

S-WASTE: Furniture/Appliances

Đã xem:

480 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

4801261

Mô tả

Green loveseat, also my neighbors have a mattress and broken table that needs to be picked up as well. OH by the way the grass at the top entrance of Tredway Drive needs to be cut as well. The stret light up top whee the children catch the school bus doesn't work. They be standing in the dark wich is unsafe to them as well as the drivers. Thanks

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it a household appliance?
Đáp. No
Hỏi. Type of applicance
Đáp. N/A
Hỏi. Is this a piece of furniture?
Đáp. Yes, remove furniture.
Hỏi. Type of furniture
Đáp. Love seat/Sofa

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.