Alley Blading/Smoothing Đã lưu trữ

5018 29th Avenue North Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1149335

ID Vấn đề:

5098505

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Alley Blading/Smoothing

Đã xem:

30 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Alley has potholes throughout. Entry at 51st St has a large dip. Cars are unable to travel the alley due to mud pits.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Smoothing/resurfacing of dirt/gravel alley, Filling potholes in alley (dirt or paved)
Hỏi. Issue Description:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.