Stray or Wild Animals Đã lưu trữ

Center Street Whiting, IN 46394, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5104644

Submitted To:

City of Whiting

Category:

Stray or Wild Animals

Đã xem:

181 lần

Vùng lân cận:

Whiting

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

1727-1729 Center st

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the animal running loose or contained to an area?
Đáp. Running loose
Hỏi. Does the animal have tags?
Đáp. No not wearing a collar and a leash Large animal on attended

 • Whiting City Hall (Chính thức đã xác nhận)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Whiting Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Whiting Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • QVC (Người dùng đã đăng ký)

 • Debra Demkowicz (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • smt (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • QVC (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • QVC (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • smt (Người dùng đã đăng ký)

 • QVC (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • mjbhome2000 (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • mjbhome2000 (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymus (Người dùng đã đăng ký)

 • Maggiemaybeagle (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Tristan (Người dùng đã đăng ký)

 • Say no to bullies (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Street Commissioner (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.