Shopping cart Đã lưu trữ

888 Douglas Avenue Redwood City, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5135835

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Private Property

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

VIO2018-00442

Mô tả

Shopping cart was left in our driveway

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Bulky (e.g. furniture, mattress, shopping cart)
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.