Được ghi nhận bởi: City of Minneapolis

Street Light Outage Được thừa nhận

430 N 1st Ave Minneapolis, MN 55401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5377393

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Street Light Outage

Đã xem:

383 lần

Vùng lân cận:

Downtown West

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

328350

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

led fixture in front of Brothers

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the street light location
Đáp. 430 N 1st Ave, Minneapolis, MN 55401
Hỏi. On what side of the street is the light?
Đáp. Even
Hỏi. Issue with the light
Đáp. Light Out
Hỏi. If Other, describe issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video