Street Light Out Complaint Đã lưu trữ

2820 E 127th St Chicago, IL 60633, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5402312

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Street Light Out Complaint

Đã xem:

102 lần

Vùng lân cận:

Hegewisch

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01011454

Mô tả

three blocks the lights are off

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are all the street lights out on your block?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the light located in your alley or street?
Đáp. Street
Hỏi. Is the light completely out or does it go on and off?
Đáp. Completely Out

Vấn đề Lân cận

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.