Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Blocked Catch Basin Được thừa nhận

Vernor & W. Grand Blvd Detroit, MI 48216, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 360

ID Vấn đề:

5508709

Category:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

89 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

5508709

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the blocked basin?
Đáp. Street
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. 3625 w Vernor
Hỏi. 1st Street:
Đáp. vernor
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Toledo

6 Bình luận

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video