Alley Blading/Smoothing Đã lưu trữ

4134 Dartmouth Avenue North St. Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1467895

ID Vấn đề:

5682641

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Alley Blading/Smoothing

Đã xem:

59 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

5741605

Mô tả

Large pothole in the alley.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Smoothing/resurfacing of dirt/gravel alley, Filling potholes in alley (dirt or paved)
Hỏi. Issue Description:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.