Litter Container (Overflowing) Đã lưu trữ

2222 Pillsbury Ave Minneapolis 55404, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6852342

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Litter Container (Overflowing)

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Whittier

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

370625

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Clothing, furniture, various items discarded inappropriately all over the alley

cũng đã hỏi...
Hỏi. Description of the problem.
Đáp. See above. Someone too thoughtless and lazy to take their stuff to Savers. Cool.
Hỏi. Additional location details: (Corner, Mid-Block, etc.)
Đáp. Alley

  • Được thừa nhận Minneapolis 311 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Minneapolis 311 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.