Traffic Signal Defective Đã lưu trữ

Park Ave Worcester, MA, 01609, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7325583

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Traffic Signal Defective

Đã xem:

248 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Left turn light from Park Ave onto Salisbury stuck on red

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the traffic signal flashing, stuck on a color, or black/off?
Đáp. Stuck on red
Hỏi. At what intersection is the signal?
Đáp. Park Ave and Salisbury street
Hỏi. Has there been an accident at this location?
Đáp. No

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.